Nordic Heraldry Reference Library

Nordic heraldry (Denmark, Faroe Islands, Finland, Iceland, Norway and Sweden)
User avatar
Frederick Siler
Posts: 32
Joined: 18 Apr 2014, 00:17

Nordic Heraldry Reference Library

Postby Frederick Siler » 20 Sep 2014, 23:52

I am currently developing a library of Heraldry reference matters that apply to Denmark; Finland; Iceland; Norway, and Sweden. IAAH members can access it at:
http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/~tqpeiffer/Documents/NORDIC%20HERALDRY/NORDIC%20Heraldry%20Reference%20Library%20.htm
All IAAH members should feel free to contribute any links that they believe appropriate for this library. My email address is:
silrem@comcast.net
Fred

User avatar
JesperWasling
Posts: 3
Joined: 27 Jan 2016, 12:57
Contact:

Re: Nordic Heraldry Reference Library

Postby JesperWasling » 03 Apr 2016, 08:41

Books about heraldry in Sweden 1746 to present


Andersson, Per, Heraldiska vapen i Sverige (1989)
Andersson, Per, Svensk vapenbok för köpingar, municipalsamhällen och landskommuner 1863-1970 (1994)
Andersson, Per, Korsflaggor i Norden ()
Andersson, Per, Heraldik (1993)
Berghman, Arvid, Bergsbrukets heraldiska emblem (1934)
Berghman, Arvid, Borgerliga släktvapen (1934)
Berghman, Arvid, Borgerlig vapenrulla (1950)
Berghman, Arvid, Dynastien Bernadottes vapen och det svenska riksvapnet (1944)
Berghman, Arvid, Exlibris (1956)
Berghman, Arvid, Heraldisk bilderbok tillägnad Kronprins Carl Gustaf (1951)
Berghman, Arvid, Heraldiskt vademecum (1938, 1987)
Berghman, Arvid, Kungliga och furstliga exlibris (1955)
Berghman, Arvid, Nordiska riddareordnar och dekorationer (1949)
Berghman, Arvid, På heraldisk utställning (1936)
Berghman, Arvid, Svenska borgerliga släktvapen (1939)
Berghman, Arvid, Sveriges tre kronor och Stockholms stadsvapen (1956)
Bergman, Emanuel, Dalslands namn och vapen (1924)
Bergman, Emanuel, Medicinska emblem och symboler (1941)
Bergman, Emanuel, Heraldiken och hembygdsrörelsen (1946)
Bergsten, Valter - Bomärken i Medelpad (1981)
Bylander, Eric - Kommunvapenrätt (1998).
Bäckmark, Magnus & Wasling, Jesper - Heraldiken i Sverige (2001)
Carlskiöld, Per - Svea rikes ridderskaps och adels vapenbok (1830)
Cederblom, Harald - Vår flagga (1917)
Cedercrona, Daniel - Gustaf Sweriges rikes ridderskaps och adels wapenbok (1746)
Cederström, Rudolf Skoklosterskölden (1945)
Cederström, Rudolf De svenska riksregalierna och kungliga värdighetstecknen (, 1942)
Clason, Fredrik Dalpilarna i Dalarnas vapen (1923)
Crampton, William, Flaggor (1992)
Dahl, Göran Bomärken på Åland (1994)
Dahlby, Frithiof, Se Raneke
Dahlby, Frithiof, Svensk heraldisk uppslagsbok (1964)
Dahlgren, Erik Wilhelm Ätten de Geer (1920)
Elgenstierna, Gustav, Den introducerade svenska adelns ättartavlor (1925-34)
Fleetwood, Harald, Handbok i svensk heraldik (1917 )
Fleetwood, Harald, Svenska medeltida kungasigill 1-3 (1936, 42, 47)
Fleetwood, Harald, Svenska medeltida biskopssigill (1951)
Fleetwood, Harald, Sveriges riksvapen, landskaps- och stadsvapen (, 1932)
Fleetwood, Harald, Kronorna i svenska riksvapnet (, 1943)
Hanell, Krister, Äldre sigillstampar i Lunds universitets ... (1935)
Hausen, R, Namn- och vapenristningar på Ålands utskär (1925)
Heijne, Axel von Ätten von Heijnes heraldiska vapen (1979)
Hellström, Harald, Kort handledning i heraldik (1941)
Heymowski, Adam, Wranglars ära (1970)
Hildebrand, Bror Emil, Svenska sigiller från medeltiden (1862-67)
Hildebrand, Emil, Vasanamnet och vasavapnet (1889)
Hägg, Erik, Konsten att flagga (1937)
Höglin, Svante, Härjedalens landskapssigill, vapen och sockensigill (1932)
Höglin, Svante, Jämtländska tingslags- och sockensigill (1931)
Höglin, Svante, Landskapets Jämtlands sigill och vapen (1927)
Kleberg, Johan, Heraldik (1934)
Kleberg, Johan, Heraldiskt lexikon över å Svenska riddarhuset introducerade ätter (1919)
Klinge, Matti Finlands blåvita färger (1988)
Klingspor, Carl Arvid, Handbok i praktisk wapenkonst (1887)
Klingspor, Carl Arvid, Sveriges ridderskaps och adels vapenbok (1890)
Klingspor, Carl Arvid, Baltisches Wappenbuch (Stockholm 1882)
Källén, K. Hilding, Eskilstuna vapen, Fabricius och Hefaistos-Vulcanus (1960)
Lagerberg, Carl, Göteborgs stads vapen (1896)
Lang / af Petersens, Riddarhuset
Larsson, Daniel, Heraldik i förändring (1997)
Lenk, Torsten, Den svenska flaggans historia (1949)
Lewenhaupt, Adam, Adelsvapnen och den svenska heraldiken (1926)
Lewenhaupt, Adam, Heraldikens uppgift och betydelse (1927)
Lewenhaupt, Claes, Sveriges adelskalender ()
Lindholm, Carl, Bomärken (1976)
Liljeblad, F, Svenska rikets jemte landskaps, städers och läns vapen (1878)
Liljeblad, F, Sveriges riksvapen, landskaps- och stadsvapen (Stockholm)
Lindgren, Uno, Heraldik i svenska författningen (1951)
LIVRUSTKAMMAREN, Riddarlek och tornerspel (1992)
Löfqvist, Karl-Erik, Om riddarväsen och frälse i nordisk medeltid (1935)
Mark, Ebbe R:son, Från heraldikens värld (1977)
Nahlén, Johannes, Egna märken (1992)
Nevéus C / De Wearn B J, Ny svensk vapenbok (1992)
Nässert, Mats Svenska försvarets tilläggstecken (1996)
Olsson, Jan-Eric Vapensköldar i Eksjö stad (1976)
Petersson, Stig-Åke Heraldik i Kalmar län (1977)
Påhlman, John M, Svenska frimurarevapen I (1898)
Påhlman, John M, Svenska frimurarevapen II (1914)
Påhlman, John M, Svenska frimurarevapen III (1926)
Påhlman, John M, Svenska frimurarevapen IV (1933)
Raneke, Jan, Bergshammarvapenboken (1975)
Raneke, Jan, Nordisk heraldisk terminologi (1988)
Raneke, Jan, Svensk adelsheraldik (1990)
Raneke / Dahlby, Svenska adelns vapenbok (1967)
Raneke, Jan, Svenska medeltidsvapen 1-2 (1982)
Raneke, Jan, Svenska medeltidsvapen 3 (1985)
Raneke, Jan, Ärkebiskopar & biskopar i Lund
Reuterdahl, H, De äldsta swenska sigillerna (1843)
RIKSARKIVET, Sveriges landskapsvapen (1991)
RIKSHERALDIKERÄMBETET, se Meddelande från ...
Rosman, Holger, Rasmus Ludvigsson som genealog (1897)
Runstedt, Carl, Östergötlands vapensköldar (1945)
Runstedt, Carl, Östergötlands härader och häradsvapen (1953 )
Scheffer, Gunnar, Heraldisk spegel (1964)
Scheffer, Carl Gunnar Urban, Svensk Vapenbok för landskap, län och städer (1967)
Scheffer, Carl Gunnar Urban, Sörmländsk heraldik (1955)
Scheffer, Carl Gunnar Urban, N.R. Brocman och hans Collectanea heraldica (, 1957)
Scheffer, C. Gunnar U - Studier över Peter Wieselgrens manuskript "Svensk vapentolkning" (1977)
Schegel, Bernhard & Klingspor, Carl Arvid - Svensk heraldik (1874)
Schlegel, Bernhard - Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor (1875)
Schönberg, Anders - Anmärkningar wid heraldiquens öden i Swerige (Den Swenske Mercurius 1757)
Seitz, Heribert - De tre kronorna (1961)
Sparre-Lindhe, Casimir - Variera heraldiska vapen mera (1995)
Sparre-Lindhe, Casimir - Heraldica Hodierna - Heraldik idag (1988)
Svärdström, Svante - Dalarnas vapenbok (1951)
Tidmark, Nils - Gammalt och nytt om Tre kronor (1961)
Toll, Hans - De äldsta svenska konungavapenbilderna (1919)
Tønnesen, Allan red. & Nils G. Bartholdy - Heraldik i Norden (1984)
Uggla, Carl H - Afhandling om Swea rikes urgamla wapn de tre kronor (1760)
Uggla, Carl H - nledning til heraldiken (1746, 2010)
Uggla, Claës - Rätt uttal av adliga namn (1996)
Uggla, Erik - Kalender över ointroducerad adel
Wallin, Sigurd - Adelshovets heraldik (1960)
Warnstedt, Christoffer von - Adel, vad är det (1970)
Wasling, Jesper (red) - Heraldik för nybörjare (2005, 2012)
Wasling, Jesper & Bäckmark, Magnus - Heraldiken i Sverige (2001) Se Bäckmark.
Wasling, Jesper - Medeltidens härold (2008)
Wasling, Jesper - Vår medeltida härold (1998)
Wernstedt, Folke- Äldre svenska frälsesläkter Bd 1 H 2 (1991)
Wernstedt, Folke - Äldre svenska frälsesläkter Bd 1 H 3 (1989)
Wernstedt, Folke - Äldre svenska frälsesläkter Bd 1 H 1 (1989)
Wernstedt, Folke - Äldre svenska frälsesläkter (1957-1989)
Regards
Jesper Wasling
Borås, Sweden

Marcus Karlsson
Posts: 975
Joined: 13 Jul 2012, 08:52
Location: Sweden

Re: Nordic Heraldry Reference Library

Postby Marcus Karlsson » 20 Jul 2020, 12:07

Some additions:

Bäckmark, Magnus och Karlsson, Marcus: Kyrkans märken: Vapen, stämplar, sigill, emblem. (2006)
Braunstein, Christian: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces (2006)
Riddarhusets vapensköldar three volumes (2019)
Svenskt vapenregister Volym 1 (2018)
Harlin, Tord och Bexell, Oloph: Bengt Olof Kälde - kyrkokonstnär och heraldiker (2006)
Scheffer, Carl Gunnar Urban: Häradsvapen inom Skaraborgs län in Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift Bd VI:1.

Norway:
Makilla, Øivind Richard: 75 år med avdelingsmerker og gradtegn på uniform i Det norske forsvar 1940-2015. (2016)
Norske kommunevåpen (1987)


Return to “Nordic heraldry”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests